Homeopathie en ouderen

De levensverwachting is in Nederland momenteel rond de 85 jaar. Dit is een stijging van tien jaar ten opzichte van het jaar 1970. Een goede ontwikkeling zou je denken. Maar helaas is het niet zo dat we met z’n allen gezond ouder worden. Het aandeel chronische ziekten onder ouderen is namelijk explosief gestegen zo heeft 95% van de ouderen boven de 75 jaar minimaal één chronische ziekte. Onder een chronische ziekte wordt een aandoening verstaan waarbij er over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. In Nederland zijn naast longkanker de belangrijkste chronische ziekten: Diabetes, Hart- en vaatziekten en COPD.

Als gevolg van het hoge aandeel chronische ziekten hebben ouderen vaak te maken met diverse vormen van medicatie die ze over een langere periode innemen. Deze medicatie heeft vaak ongewenste bijwerkingen en kan er voor zorgen dat er tekorten aan bepaalde vitamines en mineralen ontstaan. Tijdens een homeopathische behandeling wordt dit alles in kaart gebracht. Er wordt gekeken naar de fysieke klachten, bijkomende mentale klachten en natuurlijk ook het voedingspatroon en de levensstijl. Op basis hiervan wordt er een individueel behandelplan opgesteld. De behandeling bestaat uit een homeopathisch middel eventueel ondersteund door supplementen en zo nodig een aanpassing in het voedings- en/of leefstijl patroon. Hiermee wordt er vaak een verbetering van de gezondheid bewerkstelligd zodat de kwaliteit van leven stijgt. Een homeopathische behandeling kan overigens prima gecombineerd worden met  het gebruik van reguliere geneesmiddelen.

Lees ook:

Vitamine B12 tekort door langdurig gebruik maagzuurremmer

https://www.lareb.nl/media/2983/2015_3_vitamineb12-tekort_ppis_pw.pdf

 

Vitamine B12 tekort door gebruik Antidiabetica (Metformine) https://www.ntvg.nl/artikelen/metformine-veroorzaakt-wel-degelijk-b12-defici%C3%ABntie/volledig