Voorwaarden en regelingen

Praktijk  Soestdijk gaat zorgvuldig om met de privacy van haar cliënten/patiënten. Op deze pagina treft u de volgende zaken aan:

  1. Patiëntendossier – Een overzicht aan van de informatie die wij per patiënt vastleggen middels het formulier wat tijdens het eerste consult wordt ingevuld.
  2. Praktijkvoorwaarden – Een overzicht van de praktijkvoorwaarden waarmee een cliënt/patiënt middels ondertekening te kennen geeft hiermee accoord te gaan.
  3. Privacyverklaring – Een document met de privacyverklaring waarin Praktijk Soestdijk u informeert op welke wijze uw privacy wordt gewaardborgd.
  4. De klachtenregeling – Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Homeopaten doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Hiertoe hanteren bij de regeling van het NVKH.

Indien u naar aanleiding van deze zaken aanvullende vragen of opmerkingen heeft, verzoeken wij u ons hierover te contacteren. Dit kan op verschillende wijzen, zoals weergegeven op de ‘contact’-pagina (link).