Je kind laten vaccineren?

In Nederland krijg je als ouder automatisch een oproep van het RIVM om je kind te laten vaccineren. Volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden kinderen tegen 12 infectieziekten ingeënt. Het is geen verplichting maar een keuze van de ouders om het vaccinatieprogramma van de RIVM te volgen en je kind te laten inenten. In Nederland worden kinderen al heel jong gevaccineerd. Binnen anderhalf jaar tijd krijgen kinderen 11 verschillende ziektekiemen geïnjecteerd.

Zijn vaccinaties zonder risico’s?

Nee, want ieder geneesmiddel, dus ook een vaccin, kan bijwerkingen veroorzaken. Na vaccinatie kunnen dus ook ongewenste verschijnselen optreden. Van een aantal bijwerkingen is bekend dat ze kunnen voorkomen, sommige regelmatig, andere zeer zelden. In de bijsluiter die bij de vaccinaties zitten, die niet altijd aan ouders wordt meegegeven, staan alle mogelijke bijwerkingenvermeld. De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken houdt een actueel en volledig overzicht van al deze bijsluiters bij (link). Bij het Lareb instituut kunnen bijwerkingen gemeld worden, deze zijn op hun site ook digitaal in te zien.

De verschillende mogelijkheden met betrekking tot vaccinaties:

  1. Aangezien vaccinaties in Nederland op basis van vrijwilligheid zijn, kun je er voor kiezen om je kind in het geheel niet te laten vaccineren.
  2. Je kunt ook besluiten om de vaccinaties later te geven, bijvoorbeeld wanneer het kind een jaar oud is. Het immuunsysteem is dan meer aangelegd en het kind zal adequater kunnen reageren op de ziektekiemen die het krijgt ingespoten.
  3. Je kun ook een selectie maken uit de vaccins die je wel en/of niet aan je kind wil geven. Overwegingen kunnen hierbij zijn dat sommige ziektes die in het rijksvaccinatie programma zitten vrijwel al zijn uitgestorven.
  4. Kiest je toch voor vaccinatie, geef je kind dan extra vitamine C. Bovendien is een begeleiding van de vaccinaties met homeopathie aan te raden.