Je kind laten vaccineren?

In Nederland krijg je als ouder automatisch een oproep van het RIVM om je kind te laten vaccineren. Volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden kinderen tegen 12 infectieziekten ingeënt. Het is geen verplichting maar een keuze van de ouders om het vaccinatieprogramma van de RIVM te volgen en je kind te laten inenten. In Nederland worden kinderen al heel jong gevaccineerd. Binnen anderhalf jaar tijd krijgen kinderen 11 verschillende ziektekiemen geïnjecteerd.

Zijn vaccinaties zonder risico’s?

Nee, want ieder geneesmiddel, dus ook een vaccin, kan bijwerkingen veroorzaken. Na vaccinatie kunnen dus ook ongewenste verschijnselen optreden. Van een aantal bijwerkingen is bekend dat ze kunnen voorkomen, sommige regelmatig, andere zeer zelden. In de bijsluiter die bij de vaccinaties zitten, die niet altijd aan ouders wordt meegegeven, staan alle mogelijke bijwerkingenvermeld. De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken houdt een actueel en volledig overzicht van al deze bijsluiters bij (link). Bij het Lareb instituut kunnen bijwerkingen gemeld worden, deze zijn op hun site ook digitaal in te zien.

De verschillende mogelijkheden met betrekking tot vaccinaties:

  1. Aangezien vaccinaties in Nederland op basis van vrijwilligheid zijn, kun je er voor kiezen om je kind in het geheel niet te laten vaccineren.
  2. Je kunt ook besluiten om de vaccinaties later te geven, bijvoorbeeld wanneer het kind een jaar oud is. Het immuunsysteem is dan meer aangelegd en het kind zal adequater kunnen reageren op de ziektekiemen die het krijgt ingespoten.
  3. Je kun ook een selectie maken uit de vaccins die je wel en/of niet aan je kind wil geven. Overwegingen kunnen hierbij zijn dat sommige ziektes die in het rijksvaccinatie programma zitten vrijwel al zijn uitgestorven.
  4. Kiest je toch voor vaccinatie, geef je kind dan extra vitamine C. Bovendien is een begeleiding van de vaccinaties met homeopathie aan te raden.

Waterwratjes

Waterwratjes, ofwel ‘mollusca contagiosa’, zijn kleine gladde pukkeltjes, gevuld met vocht. Ze kunnen op het hele lichaam voorkomen maar vaker in de huidplooien van de lies, knieën of armen. Ze worden veroorzaakt door een virus en zijn erg besmettelijk (met name als de blaasjes kapot gaan). Ze komen vooral voor bij kinderen vanaf 1 jaar.

Hoewel waterwratjes ongevaarlijk zij kan het tot ruim een jaar duren voordat ze uit zich zelf verdwijnen. Homeopathie kan dit proces versnellen, zodat ze soms al binnen enkele dagen volledig verdwenen zijn.

Waterwratjes

Het gaat goed met Remco! We waren zeer verbaasd over de snelheid waarmee de waterwratjes afnamen! Hij heeft nu nog wat kleine plekjes op zijn been, waarvan er eentje af… Lees verder.. “Waterwratjes”

Remco

Koortsblaasjes

Een koortslip is een infectieziekte veroorzaakt door een virus, de zogenaamde “herpes simplex virus(afgekort HSV)”. Bij een HSV-infectie blijft het virus levenslang in het lichaam aanwezig. Je raakt de virus dus helaas niet meer kwijt. Vooral wanneer het afweersysteem verlaagd is grijpt het virus zijn kans en steekt de kop weer op. Maar ook zonlicht, koorts, menstruatie of stress kunnen het virus activeren.  Wanneer je regelmatig een koortslip krijgt is er sprake van een verlaagde afweer. Het is een signaal van het lichaam dat het interne evenwicht verstoord is.  :

Hoewel een koortslip onschuldig lijkt is het oppassen bij baby’s en jonge kinderen. Baby’s kunnen namelijk ernstig ziek worden van het herpes simplex virus. Vermijd dus direct contact met een baby als je last hebt van een koortslip, maar ook als je waterpokken hebt of iemand in je gezin waterpokken heeft.

Zelf het een koortslip natuurlijk behandelen

1. Versterken van je weerstand

Lees hiertoe de volgende 10 tips

2. Aminozuur L-lysine.

Het essentiële aminozuur L- lysine, bevat  antivirale activiteit tegen het herpes simplex virus. Inname van L-lysine kan een uitbraak doen voorkomen of een koortslip die al is uitgebroken sneller laten genezen. Lees hier meer.

Griep

In het najaar stijgt altijd de kans op griep en griepachtige verschijnselen (niezen, hoesten, koorts etc.).

Als antwoord hierop krijgen mensen in de risicogroepen (chronisch zieken en kwetsbare ouderen) jaarlijks een oproep voor de griepprik. Het klinkt wellicht mooi dat je door een simpele prik de kans op deze vervelende ziekte minimaliseert. Maar is dit altijd wenselijk?

De griepprik staat al een aantal jaren ter discussie en helaas niet alleen omdat de effectiviteit van het vaccin minder dan 50% is. Zie hieronder twee interessante artikelen die recent over de griepprik gepubliceerd zijn.

Met deze kennis rijst misschien de vraag : kies je voor de jaarlijkse griepprik of wil je liever je algehele weerstand versterken zodat je minder vatbaar bent voor de griep?

Het is van belang om jezelf goed te informeren en dan een bij jouw passende keuze te maken.